Brutalita

12. novembra 2021, pizurny2, Nezaradené